Algemene voorwaarden van Monster Sound

Bij het huren van geluid en licht apparatuur, special effecten en complete producties, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

1. Genoemde offerte prijzen zijn exclusief BTW (tenzij nadrukkelijk aangegeven). De 21% BTW wordt berekend op de factuur. 

2. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen via onze website. Na een aanvraag ontvangt u een offerte van ons. Wanneer u akkoord geeft op een offerte, vanaf dat moment wordt uw bestelling definitief. 

3. Aan annuleren van een bestelling kunnen kosten zijn verbonden: (zie hieronder) Indien de huurder de bestelling tot 30 dagen voor de verhuurdatum annuleert, is de annulering gratis.

Indien de huurder de bestelling tot 21 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 20% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling tot 14 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 40% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling tot 7 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 60% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling tot 2 dagen of korter voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 80% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling op de dag van het evenement annuleert. Zal 100% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

4. De huurder is altijd verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor de gehuurde spullen en voor de benodigde vergunningen.

5. De huurder is verantwoordelijk voor alle ontstane schade, verlies en diefstal van apparatuur gedurende de periode dat de huurder de spullen in bezit heeft. Alle gehuurde spullen worden de volgende dag na het evenement opgehaald. Tot de tijd dat wij de spullen ophalen en testen blijft de huurder verantwoordelijk voor de gehuurde apparatuur.

6. De huurder is verantwoordelijk voor de overlast die de omgeving van de locatie kan ondervinden. Ook voor alle justitiële gevolgen die uit de overlast voortvloeien.

7. De locatie dient bereikbaar te zijn met de auto. Op de locatie moet minimaal één vrije 16 amp. stroom groep aanwezig te zijn.

8. Als er trappen zijn bij de locatie waar geleverd moet worden, moet dit vóóraf gemeld worden i.v.m. inplannen van extra personeel. Is dit niet vooraf gemeld, dan kunnen wij enkel tot aan de trap/deur bezorgen en worden de spullen niet geïnstalleerd. De gratis installatie service vervalt dan.

9. Wanneer u akkoord geeft op de offerte/aanbod van monster sound, staat vanaf dat moment uw bestelling vast en worden de spullen voor u gereserveerd. Later ontvangt u per email de factuur van uw bestelling. Deze factuur kunt u vooraf overmaken op rekening of (na afspraak) per pin/contant te voldoen bij levering.

10. Aansprakelijkheid: De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en / of derden, evenals vermissing van apparatuur/materiaal. De huurder dient zelf zorg te dragen dat de gehuurde materiaal droog staat en is beschermd tegen neerslag. Aan ons is niet toerekenbaar de schade geleden door de huurder en / of derden als gevolg van: niet nagekomen verhuur afspraken door andere huurders, ernstige verkeersbelemmeringen en overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden door huurder en/of derden. Ook niet voor gevolgschade van welke aard ook.

11. Gehuurde spullen worden de volgende dag uiterlijk tot 12:00 uur door ons opgehaald. Indien wij op de afgesproken datum en tijd de gehuurde spullen niet kunnen ophalen met welke reden dan ook. Wordt de huurperiode verlengt tot de dag waarop wij de spullen retour hebben ontvangen of opgehaald. Huurder dient zelf met de locatie af te spreken over de bezorg- en ophaaltijden.

12. Indien de huurder tijdens de huurperiode schade, mankementen en/of niet goed functionerend artikelen tegenkomt. Dient men dit ons direct te melden via ons telefoonnummer, via whatsapp (24/7) of direct via de email. Zodat wij zo snel mogelijk een passen oplossing kunnen bieden. Indien dit pas na de huurperiode gemeld wordt kunnen wij hier geen restitutie voor bieden.

13. Bij bezorging installeren wij de meeste gehuurde spullen gratis. Hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen. Dit gebeurt niet door een professionele technicus. De bezorger kan enkel simpele en basis installatie uitvoeren. De gratis installatie service geldt alleen voor onze kant en klare party en presentatie sets. Voor alle andere gevallen kunt u een geluidstechnicus inhuren voor op en afbouw. Installatie service vervalt als er trappen zijn bij de locatie waardoor de bezorger zware apparatuur niet alleen kan tillen.

14. Onze bezorger krijgt maximum 1 uur tijd per klant voor bezorgen en installeren. Mocht de locatie nog niet open of gereed zijn op afgesproken tijd, dan kan de bezorger zonder opbouw de spullen uitladen en achterlaten bij de klant. De klant dient dan zelf zorg te dragen voor juiste installatie van de gehuurde apparatuur.

15. Wanneer onze bezorgers schade constateren bij het ophalen aan de apparatuur, wordt alles in beeld gebracht en wordt de klant daarover ingelicht. Wanneer de gehuurde apparatuur mogelijk schade vertoont, moet alles eerst nagekeken worden door onze technische dienst. Voor het nakijken en schoonmaken wordt €50,- per apparaat in rekening gebracht.

16. Zelf ophalen van de gehuurde apparatuur is bij ons niet mogelijk. Alle gehuurde spullen worden door ons gebracht en opgehaald. Hiervoor brengen wij €40,- in rekening. Ophalen van de spullen door ons gebeurt de volgende ochtend. Wanneer ophalen de volgende dag niet mogelijk is, kunnen wij ook in de nacht direct na het evenement de spullen ophalen. Hiervoor geldt een nachttoeslag van €60,-

17. Mocht de geleverde apparatuur technische storingen of gebrek tonen tijdens of voor het evenement. Zijn wij 24/7 bereikbaar via onze whatsapp nummer om op afstand problemen op te lossen. Mocht dit op afstand niet kunnen dan streven wij binnen een uur tot anderhalve uur een vervangende apparatuur te bezorgen op het evenement.  

www.monstersound.nl | info@monstersound.nl | 0850020055