Algemene voorwaarden van Monster Sound

Bij het huren van geluid en licht apparatuur, special effecten en complete producties, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

1. Genoemde offerte prijzen zijn exclusief BTW (tenzij nadrukkelijk aangegeven). De 21% BTW wordt berekend op de factuur.

2. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen via onze website. Na een aanvraag ontvangt u een offerte van ons. Wanneer u akkoord geeft op een offerte, vanaf dat moment wordt uw bestelling definitief.

3. Aan annuleren van een bestelling kunnen kosten zijn verbonden: (zie hieronder) Indien de huurder de bestelling tot 30 dagen voor de verhuurdatum annuleert, is de annulering gratis.

Indien de huurder de bestelling tot 21 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 20% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling tot 14 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 40% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling tot 7 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 60% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling tot 2 dagen of korter voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 80% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling op de dag van het evenement annuleert. Zal 100% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

4. De huurder is altijd verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor de gehuurde spullen en voor de benodigde vergunningen.

5. De huurder is verantwoordelijk voor alle ontstane schade, verlies en diefstal van apparatuur gedurende de periode dat de huurder de spullen in bezit heeft.

6. De huurder is verantwoordelijk voor de overlast die de omgeving van de locatie kan ondervinden. Ook voor alle justitiële gevolgen die uit de overlast voortvloeien.

7. De locatie dient bereikbaar te zijn met de auto. Op de locatie moet minimaal één vrije 16 amp. stroom groep aanwezig te zijn.

8. Als er trappen zijn bij de locatie waar geleverd moet worden, moet dit vóóraf gemeld worden i.v.p. inplannen van extra personeel. Is dit niet vooraf gemeld, dan kunnen wij enkel tot aan de trap/deur bezorgen en worden de spullen niet geïnstalleerd.

9. Wanneer u akkoord heeft gegeven op de offerte wordt uw bestelling definitief en ontvangt u de factuur. De factuur dient altijd vóóraf betaald te worden. Betalingen kunt u overmaken naar onze rekening, pinnen bij levering of contant bij levering.

10. Aansprakelijkheid: De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en / of derden, evenals vermissing van apparatuur/materiaal. De huurder dient zelf zorg te dragen dat de gehuurde materiaal droog staat en is beschermd tegen neerslag. Aan ons is niet toerekenbaar de schade geleden door de huurder en / of derden als gevolg van: niet nagekomen verhuur afspraken door andere huurders, verkeersbelemmeringen en overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden door huurder en/of derden. Ook niet voor gevolgschade van welke aard ook.

www.monstersound.nl | info@monstersound.nl | 0850020055