Algemene voorwaarden Monster Sound

Bij het huren van geluid en licht apparatuur, special effects en complete producties, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

1. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW (tenzij nadrukkelijk aangegeven). De 21% BTW wordt berekend op de factuur.

2. U kunt vrijblijvend een optie plaatsen/offerte aanvragen. Dit houdt in dat wij de spullen voor u reserveren voor een bepaalde tijd. Wanneer u akkoord geeft op een optie/offerte vanaf dan wordt uw bestelling definitief.

4. Na het plaatsen van een bestelling krijgt u de factuur op het opgegeven e-mail adres. Deze dient u volledig te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Een optie annuleren is gratis. Aan annuleren van een bestelling kunnen kosten zijn verbonden:

Indien de huurder tot 21 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zijn daar geen kosten aan verbonden.

Indien de huurder tot 14 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 30% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder tot 7 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 60% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder 2 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 80% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

7. De huurder van de apparatuur is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor de gehuurde spullen en voor de benodigde vergunningen en BUMA/STEMRA/SENA- rechten.

8. De huurder is verantwoordelijk voor alle ontstane schade aan de apparatuur gedurende de periode dat de huurder de spullen in bezit heeft.

9. De huurder is verantwoordelijk voor de overlast die de omgeving van de locatie kan ondervinden. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor alle justitiële gevolgen die uit de overlast voortvloeien.

10. De locatie dient bereikbaar te zijn met de auto. Op de locatie moet minimaal één vrije 16 amp. stroom groep aanwezig te zijn. Als er trappen zijn, moet dit vóóraf gemeld worden i.v.p. inplannen van extra personeel. Is dit niet vooraf gemeld, dan kunnen wij enkel tot aan de deur bezorgen. 

11. Aansprakelijkheid: De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en / of derden, evenals vermissing van apparatuur/materiaal. De huurder dient zelf zorg te dragen dat de gehuurde materiaal droog staat en is beschermd tegen neerslag. Aan ons is niet toerekenbaar de schade geleden door de huurder en / of derden als gevolg van: gebreke in transportmiddelen, niet nagekomen verhuur afspraken door andere huurders en verkeersbelemmeringen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden door huurder en/of derden. Ook niet voor gevolgschade van welke aard ook.

www.monstersound.nl | info@monstersound.nl | 0850020055